Skip to main content

Offentliggørelser og høringer

44 resultater

Hedegårdsvej 14, 7430 Ikast - Landzonetilladelse til opførelse af en hestestald samt etablering af en ridebane

08. mar 2021

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter opførelse af en uisoleret hestestald på ca. 9 x 21 meter, i alt ca. 190 m2, samt etableringen af en ridebane, på ca. 37 x 20 meter. Ridebanen skal ikke hegnes og der kommer ikke lys på den.

Fløvej 16, 7330 Brande - Udkast til miljøgodkendelse

05. mar 2021

Ikast-Brande Kommune har udarbejdet et udkast til en miljøgodkendelse af fjerkræbruget, Fløvej 16, 7330 Brande.

Frisbækvej 14, 8766 Nørre Snede - afgørelse om tillæg til miljøtilladelse

04. mar 2021

Afgørelse om tillæg til miljøtilladelse af økologisk kvægbruget, Frisbækvej 14, 8766 Nør-re Snede

Kragelundvej 6B, 7442 Engesvang - Landzonetilladelse til udstykning af og ændret anvendelse af en tidligere daginstitution til bolig.

04. mar 2021

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter udstykning af en del af en matrikel og ændret anvendelse af en tidligere daginstitution til bolig.

Afgørelse om miljøgodkendelse af fjerkræbruget, Thyregodvej 11, Brande

03. mar 2021

Ikast-Brande Kommune har meddelt en miljøgodkendelse] efter §16 a i husdyrbrugloven i forbindelse med etablering af husdyrbrug på Thyregodvej 11, Brande.

Brandevej 55, 7361 Ejstrupholm - landzonetilladelse til til etablering af en ridebane på 20 x 60 meter

02. mar 2021

Ikast-Brande Kommune har meddelt landzonetilladelse efter § 35 stk. 1 i planloven. Projektet omfatter etablering af en ridebane på 20 x 60 meter nordøst for ejendommens bygningsparcel og have. Rundt om ridebanen opføres det er såkaldt ridebanehegn (i træ) med en højde på ca. 1,20 – 1,50 meter. Der er ingen belysning på ridebanen.

Offentliggørelse af tillæg 20 til Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan 2010-2021.

02. mar 2021

Tillægget omfatter et område omkring Bjerglide, Aakjærs Allé m fl. i Brande, hvor den planlagte kloakering skifter fra fælleskloak til separatkloak og der etableres et regnvandsbassin.

Brande Vandværk, Blichersvej 26 – Tilladelse til at indvinde grundvand til drikkevand

24. feb 2021

Ikast-Brande Kommune har givet tilladelse til at indvinde 1.100.000 m3 grundvand/år til almen vandforsyning fra boring DGU-nr. 104.1510, 104.1511, 104.1512 og 104.1689, på Blichersvej 26, 7330 Brande.